Wonen 

Er zijn meerdere mogelijkheden op het gebied van ondersteuning bij het wonen. Zo ondersteunen wij bij logeeropvang op locatie, bij mensen thuis. Dit is een ondersteunende dienst om de ouders en verzorgenden thuis te ontlasten. Ook bieden wij ambulante begeleiding, waardoor onze maatjes langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Met ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund in het dagelijks leven. Dit gebeurt met zorg op maat, zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving.

 

Hierbij kun je denken aan:

  • Ambulante begeleiding
  • Hulp bij het indelen en uitvoeren van dagelijkse activiteiten
  • Coaching op het gebied van sociale ontwikkeling
  • Het vormen en creëren van een veilig netwerk
  • Structuur en overzicht krijgen in de Administratie
  • Gezins coaching en ondersteuning
  • Ervoor zorgen dat je zelfstandig kunt blijven wonen met gepaste ondersteuning
  • Coaching trajecten op het gebeid van wonen