MAATJESMAKELAAR 

Een MaatjesMakelaar is een onafhankelijke zorgmakelaar om ervoor te zorgen dat je als mantelzorger meer rust krijgt en de zorgtaken kan blijven uitvoeren. De mantelzorgmakelaar kent de weg in het gecompliceerde zorgstelsel, is professioneel opgeleid, onafhankelijk en heeft hart voor de mantelzorger.

Begeleiding en ondersteuning

 Ondersteunen bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget
 Ondersteunen bij keukentafelgesprekken
 Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden
 Schakelen met instanties
 Bezwaarschriften schrijven, gerelateerd aan zorg
 Bemiddelen met werkgever over afstemmen van werk- en zorgtaken

Uitzoekwerk

 Juiste weg naar zorg en begeleiding
 Op orde brengen van uw zorgadministratie
 In kaart brengen van het sociale netwerk
 Opties voor een optimale woonsituatie: langer thuis wonen, verpleeghuis, mantelzorgwoning of (begeleid) wonen
 Wet- en regelgeving uitzoeken

 

Regelwerk

 Aanvragen van een indicatie bij de gemeente (WMO-Jeugdwet), bij de wet langdurige zorg(WLZ), bij het centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij de zorgverzekering
 Regelen van een passende zorgaanbieder of vervangende mantelzorg
 Eigen bijdrage berekenen
 Samen een persoonlijk plan opstellen ter voorbereiding op een gesprek bij gemeente, zorginstelling of zorgkantoor

  Veelgestelde vragen

  Hoe kan de onafhankelijke mantelzorgmakelaar worden vergoed?

  Zorgverzekering

  De hulp van een mantelzorgmakelaar wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar van de mantelzorger of de zorgvrager. In dit overzicht (https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/mantelzorg.aspx) vind je actuele informatie over vergoedingen. Bekijk ook je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

  Werkgever

  De inzet van mij als mantelzorgmakelaar leidt tot preventie en reductie van (mogelijk) ziekteverzuim. Steeds meer werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar dan ook. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Is er een pgb vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? Je kunt dan de dienstverlening betalen uit het vrij besteedbaar bedrag. Bij sommige gemeenten kunt je een pgb aanvragen voor de ondersteuning door een onafhankelijke cliëntondersteuner, zoals de mantelzorgmakelaar.

  Geen recht op vergoeding?

  Voor de diensten van mij als mantelzorgmakelaar die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, gemeente, PGB of werkgever, geldt een uurtarief. Dit is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Hierin zijn reistijd, telefoon, kopieer- en portokosten verrekend. Je ontvangt een factuur met een overzicht van de uitgezette acties en de daarbij behorende uur registratie.